Voor wie is jeugdhulp bij Volta

Jeugdhulp / remedial teaching bij Volta is voor kinderen van 4 t/m 18, die op school minder goed leren dan ze zouden kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Kinderen met een leerachterstand
 • Kinderen die zich niet prettig voelen op school of gepest worden
 • Hoogbegaafde kinderen, waarvoor school onvoldoende uitdaging kan bieden
 • (Bijna) thuiszitters
 • Kinderen die in de klas geen goede werkhouding hebben en/of vaak straf krijgen.
 • Kinderen die onzeker zijn en/of last hebben van toetsangst

Wat we niet doen is kinderen ‘boven hun potentieel’ proberen te tillen. Natuurlijk is het nooit helemaal zeker wat dat is. Kinderen doen tijdens de intake al een praktische opdracht die ze zelf mogen kiezen. Op basis van hoe ze dat aanpakken, de input van ouders, leerkrachten en evt. toets- / onderzoeksgegevens, maken we een inschatting van wat ze zouden moeten kunnen.

Het doel is meer plezier in school krijgen, want een kind dat met plezier naar school gaat, leert beter.

Kinderen met wie het niet zo lekker gaat zitten vaak in de tegenovergestelde neerwaartse spiraal. De oorzaak kan ook buiten school liggen, maar als kinderen eenmaal in die spiraal zitten, komen ze er lastig zelf uit,

Wij helpen kinderen die spiraal te doorbreken. 

Jeugdhulp / remedial teaching  bij Volta gaat in blokken van 2 uur per keer of langer. Het streven is meerdere kinderen tegelijk te laten komen, maar we kijken voor elk kind wat voor hem of haar het best werkt. In de vakantie organiseren we vaak extra activiteiten.

Leervoorwaarden

Er is vaak meer nodig dan bijles, om kinderen weer op niveau op school te kunnen laten leren en presteren. Wij noemen die dingen leervoorwaarden. Leervoorwaarden dragen bij aan een beter (realistischer) zelfbeeld. Kinderen krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en leren ook hoe zij het best leren.

Leervoorwaarden verdelen we grofweg in 5 categorieën:

 1. Benodigde voorkennis (binnen één of meer vakken)
 2. Je talenten kennen
 3. Omgaan met verantwoordelijkheid
 4. Omgaan met tegenslag
 5. Voor jezelf opkomen

Bij Volta komen kinderen meestal 2 uur per keer. Het uitgangspunt is dat kinderen, in ieder geval voor een deel, samen met een ander kind bij Volta zijn. Kinderen kunnen nl. veel van elkaar leren, krijgen zelfvertrouwen door contact met kinderen die tegen vergelijkbare dingen aanlopen en kinderen vinden het vaak ook gewoon gezelliger. Kinderen mogen ook in de vakanties komen, dan doen we bijna alleen maar leuke dingen en gaan soms zelfs dagjes uit! Kortom: We proberen het zo leuk mogelijk te maken. Kinderen hebben het vaak erg zwaar op school. Ze beleven daar niet het plezier dat andere kinderen wel hebben. Bij Volta laten we kinderen ervaren dat leren ook leuk kan zijn!

Hoeveel we precies van wat doen, is voor elk kind anders. We hebben geen vast programma, maar leveren maatwerk. We maken een plan aan de hand van de 5 leervoorwaarden.