Onderwijs

Voorkennis

We kijken ver terug naar wat kinderen wel en niet goed beheersen. Een kind dat in groep 8 zit, kan dingen uit groep 4 nog niet beheersen. We gebruiken o.a. lijstjes met leerdoelen waarop alles staat wat kinderen op de basisschool moeten leren. Die vinken we punt voor punt af, zodra we zien dat een kind iets kan. Op deze manier vallen hiaten vanzelf op en kunnen we die bijspijkeren. Een goede basis is essentieel om op niveau te kunnen leren.

Beste manier om iets te leren

We helpen kinderen ontdekken hoe ze iets het best kunnen leren. Ook dat is nl. voorkennis om goed te kunnen leren. Leerkrachten kunnen dit gebruiken, om ook het onderwijs op school passender te maken. Er zijn kinderen die dingen makkelijker leren als het visueel of tastbaar wordt gemaakt. Bijvoorbeeld:

  • Begrijpend lezen, door een stappenplan voor een experiment te volgen.
  • Optellen en vermenigvuldigen door uit te rekenen hoelang een houten balk minimaal moet zijn, zodat je er vier houten palen van 21cm voor een hekje uit kan zagen.
  • Over inhouds- en gewichtsmaten door een recept uit te kiezen, boodschappen te doen en te koken

Bij Volta staat altijd alles klaar om dingen op een leukere en betekenisvollere manier uit te leggen.

Stampen

Sommige dingen zijn een kwestie van stampen. Dat is niet leuk, maar gewoon nodig. Het belang hiervan is in het onderwijs een tijdlang niet genoeg erkend. Gelukkig weten steeds meer leerkrachten wel weer hoe belangrijk stampen en oefenen is. Veel kinderen hebben evengoed last van een tekort aan automatisering of parate kennis. Die helpen we bijvoorbeeld door:

  • Door op een leuke manier te overhoren (bv. door met een bal over te gooien of tijdens een afwasborstel stoeipartijtje)
  • Met apps of spelletjes online (en als dat nodig is maken wij die voor de kinderen!)
  • Werkbladen met kale sommen (van internet of zelfgemaakt)

Lesmateriaal voor op school

Soms sluit het onderwijs wat een school kan bieden, onvoldoende aan op wat een kind nodig heeft. Dat komt bijvoorbeeld doordat kinderen zoveel hiaten in hun voorkennis hebben, dat ze de uitleg niet kunnen begrijpen. Maar soms ook doordat ze veel slimmer zijn dan de rest.

Volta ontwikkelt o.a. een taal-, techniek- en rekenmethode waaruit kinderen grotendeels zelfstandig kunnen werken. Deze lesmethodes zijn vooral geschikt voor scholen die werken met persoonlijke leerplannen, maar ook scholen die handelingsgericht kunnen werken voor individuele leerlingen. Kinderen krijgen dan van ons uitleg en lesmateriaal mee, om op school of thuis uit te werken.