Omgaan met verantwoordelijkheid

Een goede werkhouding, doen wat je moet doen, en de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor wat je zelf doet, zijn belangrijke leervoorwaarden. Beetje een inkoppertje misschien, maar veel leerkrachten (en ouders) hebben de neiging, dat wanneer een kind iets, naar hun mening, niet snel of goed genoeg doet, het dan maar voor het kind te doen. Kinderen voelen zich daardoor minder verantwoordelijk en krijgen daardoor een wat nonchalante houding. Want als het niet lukt, dan doet iemand anders het toch wel voor ze.  

We leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheid door het ze te geven. Dit doen we door:

  • Ze te vertrouwen: Tot het tegendeel bewezen gaan we ervan uit dat kinderen de waarheid spreken.
  • Ze te vertrouwen: Geld, snoep en andere waardevolle dingen liggen voor het oprapen bij Volta. Kinderen krijgen soms onze pinpas mee om zelf iets te kopen wat ze nodig hebben.
  • Het laagdrempelig te maken om vertrouwen op te bouwen, dat komt bij ons te paard en gaat te voet (andersom dus 😊).
  • Altijd heldere en concrete afspraken met ze te maken en erop te vertrouwen dat ze die nakomen. Zo niet, dan spreken we ze aan op hun verantwoordelijkheid.
  • Kinderen met gevaarlijke dingen te leren werken.
  • Ze leren vooraf na te denken over hoe ze iets gaan doen. Een plan maken, leren plannen en met een agenda omgaan.
  • Door ruimte te bieden voor onverantwoordelijk gedrag en dan achteraf ze na te laten denken over wat ze er nou eigenlijk zelf van vinden.
  • Ze alles zelf te laten doen. Wij leggen het alleen uit of laten zien hoe het moet.