Onderwijs

Voorkennis

We kijken ver terug naar wat kinderen wel en niet goed beheersen. Een kind dat in groep 8 zit, kan dingen uit groep 4 nog niet beheersen. We gebruiken o.a. lijstjes met leerdoelen waarop alles staat wat kinderen op de basisschool moeten leren. Die vinken we punt voor punt af, zodra we zien dat een kind iets kan. Op deze manier vallen hiaten vanzelf op en kunnen we die bijspijkeren. Een goede basis is essentieel om op niveau te kunnen leren.

Beste manier om iets te leren

We helpen kinderen ontdekken hoe ze iets het best kunnen leren. Ook dat is nl. voorkennis om goed te kunnen leren. Leerkrachten kunnen dit gebruiken, om ook het onderwijs op school passender te maken. Er zijn kinderen die dingen makkelijker leren als het visueel of tastbaar wordt gemaakt. Bijvoorbeeld:

 • Begrijpend lezen, door een stappenplan voor een experiment te volgen.
 • Optellen en vermenigvuldigen door uit te rekenen hoelang een houten balk minimaal moet zijn, zodat je er vier houten palen van 21cm voor een hekje uit kan zagen.
 • Over inhouds- en gewichtsmaten door een recept uit te kiezen, boodschappen te doen en te koken

Bij Volta staat altijd alles klaar om dingen op een leukere en betekenisvollere manier uit te leggen.

Stampen

Sommige dingen zijn een kwestie van stampen. Dat is niet leuk, maar gewoon nodig. Het belang hiervan is in het onderwijs een tijdlang niet genoeg erkend. Gelukkig weten steeds meer leerkrachten wel weer hoe belangrijk stampen en oefenen is. Veel kinderen hebben evengoed last van een tekort aan automatisering of parate kennis. Die helpen we bijvoorbeeld door:

 • Door op een leuke manier te overhoren (bv. door met een bal over te gooien of tijdens een afwasborstel stoeipartijtje)
 • Met apps of spelletjes online (en als dat nodig is maken wij die voor de kinderen!)
 • Werkbladen met kale sommen (van internet of zelfgemaakt)

Lesmateriaal voor op school

Soms sluit het onderwijs wat een school kan bieden, onvoldoende aan op wat een kind nodig heeft. Dat komt bijvoorbeeld doordat kinderen zoveel hiaten in hun voorkennis hebben, dat ze de uitleg niet kunnen begrijpen. Maar soms ook doordat ze veel slimmer zijn dan de rest.

Volta ontwikkelt o.a. een taal-, techniek- en rekenmethode waaruit kinderen grotendeels zelfstandig kunnen werken. Deze lesmethodes zijn vooral geschikt voor scholen die werken met persoonlijke leerplannen, maar ook scholen die handelingsgericht kunnen werken voor individuele leerlingen. Kinderen krijgen dan van ons uitleg en lesmateriaal mee, om op school of thuis uit te werken.

Talenten

Je talenten ontplooien versterkt je zelfvertrouwen, waardoor je ook makkelijker dingen leert waar je niet goed in bent. Weten wat je kan en het gevoel hebben dat ook jij 'goed genoeg bent', zijn een belangrijke leervoorwaarde om uitdagingen aan te durven gaan en je in te kunnen zetten voor dingen waarvan je weet dat je er niet zo goed in bent.

Veel kinderen hebben verborgen talenten. Dingen waar ze heel goed in kunnen worden, maar dat niet weten omdat ze het nog nooit hebben geprobeerd. Op school is er steeds minder aandacht voor praktijkvakken. Praktijkvakken wordt vaak geassocieerd met een wat lager niveau. Dat is onzin: Het werk van een chirurg en ingenieur zijn ook heel praktijkgericht. En werk wat door lager opgeleide volwassenen wordt gedaan, kan voor kinderen een enorme uitdaging zijn. Bij Volta ontdekken kinderen vooral hun talenten voor praktijkvakken. In onze werkplaats voor kinderen kunnen ze van alles doen, zoals:

 • Houtbewerken, zagen, timmeren en nog veel meer
 • Dingen met elektriciteit
 • Programmeren
 • Websites bouwen
 • Fotoshoppen
 • Beeldende kunsten als mozaïeken, schilderen, boetseren, etc…
 • Handwerken
 • Koken
 • Slijm maken 😊

Dealen met tegenslag

Omgaan met tegenslag is ook een leervoorwaarde, omdat kinderen moeten kunnen doorzetten als iets niet lukt. Leren doe je voor een deel door fouten te maken en als je daar niet tegen kan, belemmert dat je ontwikkeling. Iets als woordjes leren, kan ook enorm veel stress opleveren, als je je ‘dom voelt’, elke keer dat je een woordje niet weet.

Kinderen leren bij ons dealen met tegenslag via een omweg. Namelijk door alle andere dingen die ze bij ons doen. Daar krijgen ze zelfvertrouwen van en dat is het beste middel tegen onzekerheid en faalangst. Het is niet constructief voor iemand met faalangst, om daar te bewust mee bezig te zijn.

Ook wanneer kinderen nog erg onzeker zijn, kunnen ze leren omgaan met tegenslag. Gewoon door te ervaren dat het erbij hoort: het leven is een kwestie van vallen, opstaan en weer doorgaan. Dealen met tegenslag is ook een kwestie van leren doorzetten en (zelf)discipline. Wetenschap en techniek zijn voor veel kinderen een leuke manier om te leren doorzetten:

 • Proberen om met bruistabletten een kurk tegen het plafond te schieten.
 • Net zolang proberen tot ze de perfecte slijm kunnen maken.
 • Een pijl en boog bouwen en dan proberen een doelwit te raken.

Dit soort uitdagingen zijn een opeenstapeling van tegenslag tot het een keer lukt. En dan super trots zijn natuurlijk! Kinderen ervaren de tegenslag als minder vervelend, omdat het ook leuk was om te doen, als het mislukt.

Doordat kinderen vaak met zijn tweeën of drieën bij Volta zijn, kunnen we ze ook samen uitdagingen aan laten gaan. Dan voelt een mogelijke faalbeleving vaak minder erg.